Basecone en onFact

Stuur aan- en verkoopfacturen van onFact via Basecone naar uw boekhoudpakket

Stuur onFact verkoopfacturen via Basecone naar uw boekhoudpakket

Basecone fungeert als tussenstap tussen onFact en heel wat boekhoudpakketten. Via onFact kunnen facturen eenvoudig aangevinkt en doorgestuurd worden naar Basecone. In Basecone krijgt u als boekhouder een inboekscherm waarmee u de facturen onmiddellijk in uw eigen softwarepakket kunt boeken.

Als boekhouder moet u eerst uw eigen platform bij Basecone activeren. In dit platform kan u dossiers aanmaken voor uw klanten met elk een eigen login. Daarmee kunnen uw klanten hun onFact account aan hun Basecone-dossier koppelen. Het is ook mogelijk om via uw eigen login onFact dossiers waartoe u toegang heeft, te koppelen. Dat gebeurt via een keuzelijst.

onFact.be voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact.be. Facturen aangemaakt met onFact.be zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.

ACCOUNT AANMAKEN!
server room