Billtobox en onFact

Stuur onFact aan- en verkoopfacturen via Billtobox naar uw boekhoudpakket

Stuur onFact facturen via Billtobox naar uw boekhoudpakket

Billtobox is een programma in de cloud, dat fungeert als brug tussen onFact en het programma van de boekhouder. Het volstaat om in onFact de facturen aan te vinken en naar Billtobox te sturen. Na het inlezen van de gegevens worden alle facturen automatisch omgezet naar een digitale factuur (UBL). Deze UBL’s wordt vervolgens doorgestuurd via Billtobox naar uw boekhoudkantoor.

onFact.be voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact.be. Facturen aangemaakt met onFact.be zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.

ACCOUNT AANMAKEN!
server room