Yuki

Importeer onFact facturen in Yuki

Importeer onFact facturen in Yuki

Yuki is een programma in de cloud, wat ervoor zorgt dat er verschillende mogelijkheden zijn om facturen over te zetten naar de boekhouding.

Rechtstreekse koppeling ( onFact → Yuki )

onFact heeft een directe koppeling met Yuki: een dossier in onFact kan gekoppeld worden aan een dossier in Yuki. Vanuit onFact kunnen zowel aan- als verkoopfacturen doorgestuurd worden. De facturen kunnen vervolgens eenvoudig in Yuki verder verwerkt worden.

Koppeling via partner ( onFact → Partner → Yuki )

Automatische UBL bestandsuitwisseling

Manuele UBL bestandsuitwisseling (Export)

onFact voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met uw klanten te digitaliseren!

Gebruik uw eigen vertrouwd boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met uw klant via onFact. Zijn facturen aangemaakt met onFact zijn eenvoudig over te zetten naar vrijwel elk boekhoudpakket.