Yuki en onFact

Verzend aan- en verkoopfacturen vanuit onFact naar Yuki

Importeer onFact facturen in Yuki

Yuki is een programma in de cloud, wat ervoor zorgt dat er verschillende mogelijkheden zijn om facturen over te zetten naar de boekhouding.

Rechtstreekse koppeling (onFact → Yuki) 

onFact heeft een directe koppeling met Yuki: een dossier in onFact kan gekoppeld worden aan een dossier in Yuki. Vanuit onFact kunnen zowel aan- als verkoopfacturen doorgestuurd worden. De facturen kunnen vervolgens eenvoudig in Yuki verder verwerkt worden.

Connectie via partner (onFact.be → partner → Yuki en onFact)

Automatische bestandsuitwisseling

Manuele export

onFact.be voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact.be. Facturen aangemaakt met onFact.be zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.

ACCOUNT AANMAKEN!
server room