Admisol en onFact

Verzend aan- en verkoopfacturen vanuit onFact naar Admisol

Admisol is een programma in de cloud, wat toelaat om onFact facturen over te zetten naar dit boekhoudprogramma.

Rechtstreekse koppeling (onFact → Admisol)

onFact heeft een specifieke koppeling beschikbaar voor boekhouders die het Admisol boekhoudpakket gebruiken. Admisol wijst automatisch een specifiek e-mailadres toe aan elk Admisol dossier om documenten aan te leveren en verder te verwerken. In de onFact koppeling kunnen facturen aangevinkt worden om ze meteen in UBL-formaat naar het e-mailadres te verzenden. De facturen komen terecht in de Admisol inbox waarna ze dankzij het UBL-formaat volledig en 100% correct aan de boekingsmodules aangeboden worden.

Admisol en onFact