Exact online

Importeer onFact facturen in Exact online

Importeer onFact facturen in Exact online

Exact online is een programma in de cloud, wat ervoor zorgt dat er verschillende mogelijkheden zijn om facturen over te zetten naar de boekhouding.

Rechtstreekse koppeling ( onFact → Exact online )

onFact heeft een directe koppeling met Exact Online: een dossier in onFact kan gekoppeld worden aan een dossier in Exact Online. Vanuit onFact kunnen zowel aan- als verkoopfacturen doorgestuurd worden. De verkoopfacturen worden onmiddellijk als boekingen aangemaakt zodat deze enkel nog goedgekeurd moeten worden. Dit is één van de meest efficiënte koppelingen beschikbaar in onFact. Bij aankoopfacturen moet enkel het specifieke btw-tarief gekozen worden en het rekeningnummer.

Koppeling via partner ( onFact → Partner → Exact online )

Automatische UBL bestandsuitwisseling

Manuele UBL bestandsuitwisseling (Export)

onFact voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met uw klanten te digitaliseren!

Gebruik uw eigen vertrouwd boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met uw klant via onFact. Zijn facturen aangemaakt met onFact zijn eenvoudig over te zetten naar vrijwel elk boekhoudpakket.