Octopus en onFact

Importeer onFact facturen in Octopus

Importeer onFact facturen in Octopus

Octopus is een programma in de cloud, wat toelaat om onFact facturen over te zetten naar dit boekhoudprogramma.

Rechtstreekse koppeling (onFact → Octopus)

onFact heeft een specifieke koppeling beschikbaar voor boekhouders die het Octopus boekhoudpakket gebruiken. Octopus wijst automatisch een specifiek e-mailadres toe aan elk Octopus dossier om documenten aan te leveren en verder te verwerken. In de onFact koppeling kunnen facturen aangevinkt worden om ze meteen in UBL formaat naar het e-mailadres te verzenden. De facturen komen terecht in de Octopus importlijst  waarna ze dankzij het UBL-formaat volledig en 100% correct aan de boekingsmodules aangeboden worden.

Connectie via partner( onFact.be → Partner → Octopus en onFact )

Automatische bestandsuitwisseling

Manuele export

onFact.be voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact. Facturen aangemaakt met onFact zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.