WinAuditor en onFact

Verzend aan- en verkoopfacturen vanuit onFact naar WinAuditor

Importeer onFact facturen van uw klanten in WinAuditor

WinAuditor is een programma in de cloud, wat toelaat om onFact facturen over te zetten naar dit boekhoudprogramma.

Rechtstreekse koppeling (onFact → WinAuditor)

onFact heeft een specifieke koppeling beschikbaar voor boekhouders die het WinAuditor boekhoudpakket gebruiken. WinAuditor wijst automatisch een specifiek e-mailadres toe aan elk WinAuditor dossier om documenten aan te leveren en verder te verwerken. In de onFact koppeling kunnen facturen aangevinkt worden om ze meteen in UBL formaat naar het e-mailadres te verzenden. De facturen komen terecht in de WinAuditor inbox waarna ze dankzij het UBL-formaat volledig en 100% correct aan de boekingsmodules aangeboden worden.

Connectie via partner (onFact.be → partner → WinAuditor en onFact)

Automatische bestandsuitwisseling

Manuele export

onFact.be voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact.be. Facturen aangemaakt met onFact.be zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.

ACCOUNT AANMAKEN!
server room