Wings en onFact

Importeer de onFact facturen van uw klanten in Wings

Importeer onFact facturen van uw klanten in Wings

Rechtstreekse koppeling (onFact → Wings)

onFact heeft een specifieke koppeling beschikbaar voor boekhouders die het Wings boekhoudpakket gebruiken. Wings wijst automatisch een specifiek e-mailadres toe aan elk Wings dossier om documenten aan te leveren en verder te verwerken. In de onFact koppeling kunnen facturen aangevinkt worden om ze meteen in UBL formaat naar het e-mailadres te verzenden. De facturen komen terecht in de Wings inbox waarna ze dankzij het UBL-formaat volledig en 100% correct aan de boekingsmodules aangeboden worden.

Connectie via partner (onFact.be → partner → Wings en onFact)

Automatische bestandsuitwisseling

Manuele export

onFact.be voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact.be. Facturen aangemaakt met onFact.be zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.

ACCOUNT AANMAKEN!
server room