Sinds 1 januari 2022 is het niet meer noodzakelijk om een volwaardig btw-attest toe te voegen aan een factuur waarop het btw-tarief van 6% toegepast wordt. Het zal volstaan om een mededeling op de factuur te plaatsen, waardoor de verantwoordelijkheid bij de klant gelegd wordt. Hij/zij hoeft ook niets meer te ondertekenen. Indien de klant niet voldoet aan de 6% voorwaarden dan moet hij je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Voor onFact-gebruikers hebben we dergelijke mededeling alvast standaard toegevoegd. Als je in het programma de btw-uitzondering van 6% bij renovatiewerken aanduidt, zal onderaan op de factuur automatisch de vereiste mededeling verschijnen:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debetnota uit te reiken aan de afnemer."

Werk je nog in de oudere versie van onFact en zie je deze mededeling niet verschijnen? Contacteer ons dan via support@onfact.be