Uw aankoopbudget onder controle houden? Inzicht krijgen in uw verschillende uitgavenposten? Betalingen aan uw leverancier opvolgen? Dat is vanaf nu mogelijk met de nieuwe aankopenmodule van onFact. Deze module is een gratis extra app dat in elke betalende of proefaccount geactiveerd kan worden.

Overzicht krijgen in uw uitgaven

Vanaf nu is het mogelijk om uw aankopen in te geven in onFact om zo een overzicht te krijgen in uw uitgaven. De aankopen worden chronologisch in een lijst geplaatst en u kan deze, net zoals uw verkoopfacturen, groeperen per periode om een totaaloverzicht te bekomen. U kan bij elke aankoop een bijlage uploaden om zo steeds (een kopie van) uw factuur bij de hand te hebben.

Inzicht krijgen in uw verschillende uitgavenposten

Uw aankoopfacturen kunnen gegroepeerd worden per aankoopcategorie. Op deze manier kunt u uw budget onder controle houden en bekijken of u bijvoorbeeld nog budget over hebt voor een leuke marketingcampagne of nieuwe machines.

Betalingen inplannen en opvolgen

Wanneer u een aankoopfactuur gaat invoeren kunt u aangeven of deze factuur al betaald is. Wanneer deze nog niet betaald is, kunt u de uiterste betaaldatum ingeven en wordt u in het dashboard hier op gewezen. Wanneer u de betaling van de aankoopfactuur inplant op de uiterste betaaldatum, behoudt u de goede verstandhouding met uw leveranciers en optimaliseert u de liquide middelen van uw bedrijf.

Leveranciers

Net zoals verkoopfacturen gekoppeld zijn aan klanten is het mogelijk op de aankoopfacturen te koppelen aan leveranciers. Zo kunt u een overzicht bekomen van alle facturen per leverancier en de kosten opvolgen. Door het selecteren van een leverancier zal automatisch de aankoopcategorie en het btw-percentage aangevuld worden.

Stockbeheer

In de module stockbeheer was het tot nog toe enkel mogelijk om product per product aankopen in te voeren. Tijdens het invoeren van een aankoop in deze module kunnen de individuele factuurlijnen ook gekoppeld worden aan een product. Wanneer de module stockbeheer actief is en er een koppeling wordt opgezet, zal deze factuurlijn ook automatisch meetellen in de stockberekening. Zo is het mogelijk om via 1 aankoopfactuur de stock van verschillende producten te bewerken. In de productenmodule is er een extra veld beschikbaar gemaakt om de aankoopprijs in te voeren zodat deze tijdens het aanmaken van een aankoop automatisch ingevuld wordt.

 

U kan deze nieuwe app gratis activeren in uw onFact account. Om deze app te activeren gaat u via het menu rechtsboven in uw onFact account naar de pagina 'Apps' en klikt u op activeren naast de app 'Aankopen'.