Bij onFact zetten we sterk in op administratieve vereenvoudiging, daarom is het vanaf nu mogelijk om uw aangemaakte facturen en creditnota’s te exporteren naar het “UBL2 E-FFF” formaat. De naam is niet van belang, wel het feit dat deze bestanden ingelezen kunnen worden in de meeste up-to-date boekhoudpakketten. Zo hoeft u of uw boekhouder de factuurgegevens niet meer manueel in te boeken maar kunnen ze eenvoudig ingelezen worden. 

Over het “UBL2 E-FFF” Formaat

Dit formaat is een digitale representatie van een factuur waarbij elk deeltje informatie apart kan uitgelezen worden door een softwarepakket zoals de klantgegevens, het factuurnummer, de factuurtotalen, ... Dit formaat is overeengekomen door een groot aantal softwarebedrijven in de financiële sector waardoor communicatie tussen verschillende pakketten mogelijk wordt. Op www.e-fff.be vindt u een overzicht van de softwarehuizen die dit formaat ondersteunen. 

Het formaat is voorlopig enkel geschikt voor de uitwisseling tussen softwarepakketten en niet om naar de klant te verzenden (tenzij zij over een geschikt softwarepakket beschikken). De PDF versie van de factuur zit vervat in dit bestand maar is niet rechtstreeks leesbaar. 

onFact exporteert de documenten in versie 3 van dit formaat. Sommige (oudere) softwarepakketten hebben mogelijk moeilijkheden met deze versie in te lezen. Indien u problemen ondervindt, mag u steeds contact opnemen via support@onfact.be . Zo kunnen we kijken welke oudere versies we eventueel extra kunnen ondersteunen.