25 May 2021

Wat betekent 'korting contant'?

Wat betekent 'korting contant'?

Je ziet het vaak op facturen: ‘Korting contant’, of ‘Korting bij contante betaling’, … Deze vermelding is niet te verwarren met betaling in contanten. Een leverancier beloont met de korting contant de klanten die de factuur snel betalen, concreet binnen de bij de korting vermelde termijn. Betaalt de klant bijvoorbeeld binnen de vijf dagen, dan krijgt hij 2% korting op het factuurbedrag zonder btw. Een win-win situatie: mooi meegenomen voor de klant en jij ontvangt sneller de betaling.

Maatstaf van heffing

Pas bij korting contant wel de correcte btw-berekening toe. Bij korting contant verandert de zogenaamde ‘maatstaf van heffing’. Concreet: voordat de btw berekend wordt, verminder je het totaalbedrag zonder btw op de factuur met de korting contant, want in principe wordt btw altijd berekend na de korting. Het bedrag waarop je de btw berekent is dus steeds het bedrag na aftrek van de korting contante betaling. Pas jij een korting contant toe, dan betalen al je klanten in feite een klein beetje minder btw, omdat de maatstaf van heffing altijd de voorgestelde korting contant bevat. Dat is zowel voor jou als voor de klanten, zelfs al betalen ze buiten de periode van de korting contant.

Voorbeelden berekening btw bij korting contant

Het verschil in berekening wordt duidelijk in onderstaande voorbeelden:

Factuur met commerciële korting:

Verkoop goed

€ 100

Commerciële korting        

10%

Maatstaf van heffing

€ 90

Verschuldigde btw

€ 18,9 (= 21% op € 90)

TOTAAL incl. btw

€ 108,90

 

Factuur met korting contant:

Verkoop goed

€ 100

Korting contant

2%

Maatstaf van heffing

€ 98

Verschuldigde btw

€ 20,58 (= 21% op € 98)

TOTAAL incl. btw met korting contant

€ 118,58

TOTAAL incl. btw zonder korting contant         

€ 120,58

 

Of je klant dus tijdig betaalt of niet, maakt uiteindelijk niets uit voor de btw-administratie.

Maar let dus steeds goed op om welk type korting het gaat en hoe je de btw-berekening zal toepassen! Verkeerde btw-inningen of doorstortingen leveren in principe een boete op ... Heb je toch een fout gemaakt in je factuur? Dan is de veiligste oplossing om via een creditnota en een nieuwe, correcte factuur te werken. Dat is ook het duidelijkste voor de boekhouder en bij opzoekwerk nadien, zoals bij een btw controle.

TIP: gebruik PEPPOL om facturen naar de overheid te sturen. Nadeel: bij deze facturen aanvaardt de PEPPOL software geen korting contant. Op zich niet zo erg, want overheden betalen standaard op langere termijn dan bedrijven en particulieren. Want ja, korting contant kan ook voor particulieren gebruikt worden.

BELANGRIJK: staat geen korting contant op de factuur vermeld, dan mag de klant GEEN korting eigenmachtig toepassen! Dan zou je factuur immers verkeerd zijn, terwijl de kans groot is dat de klant de korting toepast op het factuurbedrag inclusief btw, wat al helemaal verkeerd is. Korting voor contante betaling is dus geen recht van de klant, het is een gunst die jij als leverancier aanbiedt.

Probeer onze software gratis uit