Handelskorting

Wat betekent handelskorting?

Bij een handelskorting geeft de handelaar aan de klant een vermindering van de prijs als commerciële geste. De drijfveer van de handelaar is om de handel vooruit te helpen, dus meer te verkopen vandaar de naam handels- of commerciële korting. Wie zo'n korting krijgt zal doorgaans het gebaar waarderen en positieve feedback over de handelaar geven: publiciteit!

Er zijn echter tal van andere redenen, bijvoorbeeld als extra verkoopargument bij het lanceren van een nieuw artikel of nog, omdat het eerst gevraagde product niet meer leverbaar is en de handelaar een vervangproduct geeft.

Naast nog heel wat andere redenen kan de commerciële korting ook bedoeld zijn om een klant te compenseren voor een ongemak (en om hem/haar weer gunstig te stemmen) zoals laattijdige levering of bij een of andere tekortkoming bijvoorbeeld een misverstand of zelfs (beperkte) schade. De drijfveer is in deze altijd (verder en meer) zaken doen, dus de verkoop vooruithelpen, vandaar ook de term 'commerciële' korting.

In welk geval gebruik je een handels- of commerciële korting?

Er zijn tal van redenen waarom een handelaar een commerciële korting geeft:

  • De lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst zodat de verlaagde krant klanten verleidt om die te proberen
  • Het feit dat een klant een grote hoeveelheid afneemt
  • Als tegemoetkoming voor een hapering in de relatie of een gebrek in de levering zoals de klacht van een ontevreden klant, ter compensatie van een te lange levertijd of van het feit dat een besteld product niet meer leverbaar is, zodat een substituut wordt geleverd
  • Seizoens- of evenement-gebonden promoties (bij een dorpsfeest) of een opruiming van stockartikelen

Een commerciële korting kan zowel op de factuur zelf, als nadien worden gegeven. Dat laatste dan via bijvoorbeeld een creditnota.

Commerciële korting is geen financiële korting

Die verschillen inderdaad in het beoogde resultaat. Met de financiële korting of de betalingskortingsoms ook korting contant genoemd - wil de ondernemer de betaling door een klant bevorderen. Wanneer de klant binnen een vastgestelde tijdsspanne betaalt, mag het factuurbedrag zonder btw met een bepaald percentage verlaagd worden, typisch 2%, soms tot 3%. Die tijdspanne kan gaan van ‘meteen’ dus contant, over enkele dagen tot zelfs een maand. Die periode hangt af van de sector en van de financiële situatie en politiek van de ondernemer. Snelle betaling bevordert immers de kaspositie van de ondernemer (de cashflow) en die is zoals het bloed in een levend organisme: een stevige kas laat de zaken draaien. Vergeet trouwens niet dat enkele procenten goedkoper inkopen – dus ook de financiële korting – de handelsmarge en dus de uiteindelijke winst vergroot.

De financiële korting en de commerciële korting verschillen wat de btw betreft.

  • Bij de commerciële korting is de belastbare basis het bedrag min de korting.
  • Bij de financiële korting wordt de btw altijd berekend op het factuurbedrag MIN de commerciële korting. Dus ook al betaalt de klant buiten de periode dat de korting geldt, toch betaalt hij of zij geen btw op het bedrag dat overeenstemt met de betaalkorting.

Btw-berekening

Het verschil in de berekening wordt duidelijk in onderstaande voorbeelden:

Factuur met commerciële korting: 

Verkoop goed

€ 100,-

Commerciële korting

10%

Maatstaf van heffing

€ 90,-

Verschuldigde btw

€ 18,90 (= 21% op € 90)

TOTAAL incl. btw

€ 108,90

 
Factuur met korting contant:

Verkoop goed

€ 100,-

Korting contant

2%

Maatstaf van heffing

€ 98,-

Verschuldigde btw

€ 20,58 (= 21% op € 98)

TOTAAL incl. btw met korting contant

€ 118,58

TOTAAL incl. btw zonder korting contant

€ 120,58

  
Bij de commerciële korting is de belastbare basis het bedrag min de korting.