Medecontractant

Wat betekent medecontractant?

De vermelding 'medecontractant' komt enkel voor tussen twee bedrijven voor werken in onroerende staat. Bij een dergelijke factuur rekent de ondernemer of leverancier geen btw. Op de factuur dien je daarom volgende bepaling te vermelden:"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten." De klant vermeldt de factuur op zijn periodieke btw aangifte in de gepaste velden. Werken in onroerende staat zijn prestaties en leveringen zoals bouwen, verbouwen, afwerken, herstellen enz. zodat het resultaat onroerend wordt, dus niet af te scheiden van een gebouw of perceel.

Werken in onroerende staat

Een voorbeeld: er komen nieuwe sanitaire voorzieningen in je bedrijfsgebouw, of je laat ramen poetsen. In normale omstandigheden moet de leverancier 21% btw op de factuur aanrekenen. Als klant-ondernemer betaal je de volledige factuur met btw en die laatste wordt verrekend via de btw-aangifte. Niet zo bij het regime van de medecontractant! Daarbij factureert de uitvoerder zonder btw. Dat is een voordeel, want niemand moet de btw voorfinancieren. De boekhouding verwerkt deze facturen volgens wat de btw-administratie op de aangifteformulieren voorschrijft. In de praktijk doet de klant dat, waardoor de btw 'verlegd is van de leveranciers naar de klant', vandaar de terminologie.

Belangrijk: de vermelding “btw verlegd” op de factuur is essentieel! Als die ontbreekt en er werd geen btw gerekend, dan betaal je bij controles én de boete en de btw. Is er wel btw gerekend op werken in onroerende staat en is die betaald, dan kan de klant die niet recupereren. Dus zowel klant als leverancier hebben er alle belang bij om de regeling “btw verlegd” correct toe te passen.

Opgelet: voor kleine ondernemingen die vrijgesteld zijn van btw, geldt deze regel niet. Zij doen immers geen periodieke btw aangiftes en trekken nooit betaalde btw af.

Als je niet helemaal zeker bent of jouw activiteiten onder het ‘btw-verlegd’ stelsel met medecontractant vallen, contacteer dan zeker je bevoegde btw-kantoor. Verkeerd gebruik van een btw-uitzondering kan je immers boetes opleveren. Informeer je dus over welk btw-stelsel voor jouw onderneming van toepassing is.