QR-code

QR is de afkorting van quick response code. Het is een optische code met heel wat informatie, vergelijkbaar met een barcode. QR-codes in gedrukte vorm zoals op een verpakking leiden wie de code scant, bijvoorbeeld naar een website met aanvullende informatie. Scannen gebeurt met een scansoftware die het QR-beeld genomen door de camera van je smartphone kan interpreteren. QR-codes dienen voor een brede waaier aan diensten en functies, zelfs voor banktransacties.

De ene QR is de andere niet

QR-codes kunnen verschillen. Zo laten bank-apps steeds vaker toe om geld over te schrijven. Dit lukt echter niet via elke QR code, wat voor verwarring kan zorgen.

  • QR-code voor URL: sommige QR-codes verwijzen naar de URL van een webpagina. Daar staat dan de bank-applicatie om betalingen te verrichten. De transactie loopt dus over een beveiligde bank-site en -pagina en niet rechtstreeks op de mobiele bank app. De code bevat immers informatie over de URL, niet over de uit te voeren transactie/betaling (bedrag, IBAN, referentie, …).
  • Sommige QR-codes hebben een beperkte levensduur. Na de deadline wordt hun informatie op non-actief gezet. Vermeldt een factuur een QR-code voor de betaling, dan zou het kunnen dat de functie na de betaaltermijn niet meer bruikbaar is om te betalen.
  • SEPA/EPC QR-code: een SEPA QR code, ook gekend als EPC (European Payments Council) QR code is een QR-type dat SEPA overschrijvingen uitvoert. Hoewel de code op Europees niveau geïnitieerd werd en in verschillende Europese landen gebruikt wordt, kunnen momenteel nog niet alle banken deze code verwerken. Een lijst van banken die dit wel kunnen, is hier beschikbaar.

Mobiel betalen via QR-code

Wil je geld incasseren, dan kan je als ondernemer aan de klant een betalingsverzoek onder de vorm van een QR-code aanbieden. Dan zitten de betaalgegevens zoals IBAN, bedrag, referentie, naam en meer in de QR-code opgeslagen. De ontvanger van het verzoek kan deze QR-code met een bank app op de mobiele telefoon scannen. Hij of zij ziet dan de informatie om te betalen zodat mits akkoord, de betaling wordt uitgevoerd. Dat versnelt het betaalproces en vermijdt manuele input (en vergissingen).

Met onFact plaats je via de koppeling met Payconiq, gemakkelijk QR-codes voor de betaling op jouw facturen. Alle noodzakelijke betaalgegevens van de factuur worden in de QR gecodeerd, kant-en-klaar voor gebruik door de betrokken klant.