RPR

Wat betekent ‘RPR’ op een factuur?

Facturen verwijzen verplicht naar het ‘rechtspersonenregister’ afgekort als ‘RPR’, gevolgd door een plaatsnaam, bijvoorbeeld Mechelen. Dat laatste is de stad van de (handels)rechtbank voor het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van je onderneming ligt. Waar slaat dit op?

Rechtspersonen - dat zijn vennootschappen, vzw’s en stichtingen - zijn verplicht ingeschreven in het Rechtspersonenregister. België telt veel rechtspersonen, daarom is er een apart register voor verschillende regio’s. Achter de afkorting ‘RPR’ volgt dus het gerechtelijk arrondissement waaronder de rechtspersoon zoals je eigen bedrijf, ressorteert. Soms is dat een stad aangevuld met een afdeling, bijvoorbeeld ‘RPR Antwerpen, afdeling Mechelen’ of ‘RPR Gent, afdeling Dendermonde’. Ontvang je ook Franstalige facturen, dan staat daar RPM voor Registre des Personnes Morales.

Juiste vermelding RPR opzoeken

De samenstelling van arrondissementen en afdelingen vind je via de website van de ondernemingsrechtbanken. Je vindt de voor jouw bedrijf bevoegde rechtbank gemakkelijk op basis van de postcode van de maatschappelijke zetel.

RPR in onFact

Werk je met onFact? Vermeld dan jouw passende RPR-vermelding in de Bedrijfsinformatie. Zo verschijnt dit automatisch mee op je facturen.