07 Dec 2022

Extra vermelding op factuur bij werken via medecontractant vanaf 1/01/2023

Extra vermelding op factuur bij werken via medecontractant vanaf 1/01/2023

In onFact kan je reeds eenvoudig aangeven dat je je verkoopfactuur opmaakt binnen het stelsel van ‘medecontractant’. Dat houdt in dat de medecontractant van het werk in onroerende staat (= jouw klant) de btw moet aangeven en betalen via zijn btw-aangifte. De verplichte vermelding op factuur hierbij, ‘Btw verlegd’, verwijst naar deze ‘verlegging’ van btw naar de medecontractant. Het koninklijk besluit dat deze manier van werken omschrijft, is recent aangepast. Vanaf 1 januari gelden er andere vermeldingsregels.

Vanaf dan zal je, indien je werkt via stelsel van medecontractant, verplicht de volgende vermelding moeten opnemen op je factuur:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

In onFact voorzien we deze aanpassing automatisch. Als je vanaf 1/01/2023 een factuur aanmaakt en daarbij als btw-uitzondering ‘Medecontractant’ selecteert, zal de vereiste vermelding onderaan je factuur verschijnen.

Een handig systeem voor de aannemer, want door gebruik van deze vermelding zal hij niet langer aansprakelijk zijn voor de te betalen btw, maar wel de eindklant. Enkele opmerkingen hierbij:

  • De verlegging van heffing bij een werk in onroerende staat moet toegepast worden bij elke belastingplichtige die periodieke btwaangiften indient in België. Dit is ook van toepassing op belastingplichtigen die buiten België gevestigd zijn en die periodieke btw-aangiften indienen, als het werk in onroerende staat ondernomen wordt door een Belgische aannemer.
  • Een klant die wel een btwnummer heeft maar geen periodieke btw-aangiftes indient zoals bv. een vrijgestelde kleine onderneming, zal verplicht zijn, als er verkeerd gefactureerd wordt, om binnen een maand de aannemer ervan te verwittigen dat hij een factuur moet verkrijgen mét aanrekening van btw in plaats van met btw verlegd. Doet hij dit niet (tijdig), dan riskeert hij in te staan voor verschuldigde belasting, interesten en eventuele geldboeten.

Probeer onze software gratis uit