Kleine ondernemingsregeling

Wat houdt de kleine ondernemingsregeling in?

De btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen - ‘kleine ondernemingsregeling’ – geeft aan een bedrijf of zelfstandige vrijstelling van btw. Die mag dan verkopen of diensten leveren zonder btw aan te rekenen. De voorwaarde voor dat stelsel is een jaarlijks omzetcijfer van maximaal € 25.000,- exclusief btw. Sommige activiteiten vallen buiten deze regeling, zoals wie werkt in de bouwsector zoals betegelen, schilderen, dakwerken, sanitair en andere. Wie wel onder dit stelsel valt, mag geen btw aanrekenen, maar ook geen door leveranciers aangerekende btw op de aankopen aftrekken.

De facturen van zelfstandigen en bedrijven onder de kleine ondernemingsregeling vermelden verplicht "Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”.

Btw-plichtig of niet?

Een dergelijke kleine onderneming blijft een btw-plichtige en moet dus een btw-nummer hebben maar geen periodieke btw-aangifte indienen en ook geen jaarlijkse klantenlisting. Opgepast, het woord ‘vrijstelling’ op de factuur is geen vrijgeleide voor een losse administratie want zoals een klassieke onderneming of zelfstandige moet ook een ‘btw-vrijgestelde’ een aantal regels volgen zoals facturen opstellen en bewaren volgens de geldende termijnen, een dagboek van ontvangsten bijhouden, etc.

Een vrijgestelde mag natuurlijk geen btw aan klanten aanrekenen. Als keerzijde van de medaille mogen deze zelfstandigen en bedrijven de btw op de facturen die zij ontvangen niet aftrekken. Je blijft trouwens btw-belastingsplichtig. Je moet dus een btw-nummer hebben en een aantal formaliteiten volgen zoals het indienen van de jaarlijkse klantenlisting.

Jaarlijkse klantenlisting via Intervat

De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van de klanten aan wie een btw-plichtige goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar. De lijst vermeldt enkel klanten die meer omzet hebben opgeleverd dan € 250,- (excl. btw). Ook wie onder de kleine ondernemingsregeling valt, moet een dergelijke klantenlisting indienen, behalve indien het gaat over een nihil-lijst, wat het geval is wanneer:

  • geen enkele klant aan wie gefactureerd werd een Belgisch btw-nummer heeft, OF
  • indien de klanten die wél een Belgisch btw-nummer hebben de maximale jaaromzet van € 250,- exclusief btw niet overschreden.

De klantenlisting indienen indien kan in België makkelijk online, via Intervat.

Hulp nodig? Contacteer het btw-kantoor

Ben je niet helemaal zeker of jouw onderneming onder het stelsel van kleine ondernemingen valt, contacteer dan zeker het bevoegde BTW-kantoor. Verkeerd gebruik van een bepaalde btw-uitzondering kan immers boetes opleveren. Informeer je dus goed over welk btw-stelsel voor jouw activiteit als zelfstandige of onderneming van toepassing is. Een goedbedoelde vergissing kan anders duur uitvallen.