Aankoopborderel

Wat is een aankoopborderel? 

Een aankoopborderel wordt gebruikt wanneer een verkoper of leverancier zelf geen factuur kan opstellen omdat hij bijvoorbeeld niet btw-plichtig is. Aankoopborderellen bewijzen de oorsprong van het goed dat aangekocht wordt. De eventuele (wederver)koper moet immers via een document kunnen aantonen dat wat hij of zij zou willen verkopen, rechtmatig verworven werd.

Aankoopborderel in de praktijk

Een aankoopborderel wordt in de praktijk vaak gebruikt bij de aankoop van tweedehands goederen. Enkele voorbeelden:

 • Een verkoper van tweedehandswagens koopt een wagen van een particulier
 • Een wederverkoper van paletten koopt paletten van een particulier
 • Een opkoper van oude metalen gaat bij een bedrijf oude metalen toestellen ophalen

Wat vermeld je op een aankoopborderel?

Afhankelijk van de sector gelden bepaalde voorwaarden m.b.t. wat er op een aankoopborderel vermeld moet worden. Algemeen verplichte gegevens zijn:

 • De datum van de aankoop
 • De naam (particulier of onderneming) en het adres van de bij de aankoop betrokken partijen
 • De hoedanigheid van de partijen
 • Het btw-nummer van de belastingplichtige (weder)verkoper
 • De gegevens die nodig zijn om de transactie te omschrijven, inclusief specifieke informatie over het goed denk aan: merk en chassisnummer bij wagen, type en afmeting bij paletten, soort en gewicht bij metalen, …
 • De aankoopprijs

Een aankoopborderel maak je op in twee exemplaren, één voor elke partij en moet ondertekend worden door beide contracterende partijen.

Margeregeling

De opkoper noteert de aangekochte goederen in een aankoopregister en schrijft ze daar uit bij de verkoop. Hou rekening met de speciale btw-regeling voor dergelijke goederen: de btw wordt berekend op de winstmarge. Dat gebeurt als volgt:

 • Neem de verkoopprijs en trek daarvan de aankoopprijs af (die van het aankoopborderel). Stel dat je een goed aankoopt voor € 600,- en verkoopt voor € 1.000,-.
 • In de winst van € 400,- zit ook de verschuldigde btw.
 • Die wordt berekend door de € 400,- te delen door 1,21, dat geeft het bedrag zonder btw (in dit voorbeeld € 330,58).
 • De aan te geven verschuldigde btw bedraagt dus € 69,42.

Wil je dit sneller berekenen? Dan werkt volgende formule ook: 400/121*21 -> winstmarge delen door 121 maal 21.

Aankoopborderel in onFact

In onFact maak je eenvoudig een aankoopborderel dat alle nodige informatievelden bevat. Lees hier hoe je dit documenttype kan activeren en gebruiken.