Artikel 44

Wat betekent Artikel 44? 

Afgezien van enkele wettelijk bepaalde uitzonderingen, betalen alle zelfstandigen btw op hun transacties dus op aangerekende diensten en leveringen. Het btw-wetboek bepaalt in artikel 44 en 44 bis echter een aantal uitzonderingen. Belastingplichtigen die handelingen uitvoeren, vermeld in Art. 44, moeten geen btw aanrekenen en dus verkoopfacturen zonder btw opstellen. Anderzijds hebben ze dan ook geen recht op aftrek van btw op de aankopen (inkomende facturen).

Art. 44

Artikel 44 van het btw-wetboek geeft vier groepen van vrijgestelde handelingen:

  • Handelingen vrijgesteld als gevolg van de hoedanigheid van de persoon die ze uitvoert. Denk aan artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, …
  • Handelingen vrijgesteld omdat ze van sociale of culturele aard zijn. Voorbeelden zijn ziekenhuizen en andere verpleeginstellingen, vervoer van zieken met daarvoor speciaal uitgeruste vervoermiddelen, bejaardentehuizen, musea, bibliotheken, …
  • Diverse andere vrijgestelde handelingen zoals loterijen, kans- en geldspelen, verzekeringen en financiële instellingen.
  • Handelingen vrijgesteld omdat ze kaderen in de onroerende sector zoals de verhuur.

Het volledige overzicht van vrijgestelde activiteiten volgens artikel 44 en de eventuele voorwaarden vind je op Fisconet.

Gemengd btw-plichtig

Sommige zelfstandigen beoefenen activiteiten die volgens art. 44 vrijgesteld zijn van btw en combineren deze met activiteiten die wél onderworpen zijn aan btw. Dat is perfect mogelijk: in zo’n geval is de zelfstandige of het bedrijf ‘gemengd btw-plichtig’ dus maar voor een gedeelte van de activiteiten btw-plichtig.

Dat heeft als gevolg dat ook de eventuele terugvorderbare btw op aankopen maar voor een gedeelte aftrekbaar is. Dat deel wordt berekend volgens een verhoudingsgetal van de omzet onderworpen aan btw t.o.v. de totale omzet.

Art. 44 in onFact

Val je onder één van de vermelde vrijstellingscategorieën, dan kan je dit in onFact aangeven in de standaard instellingen. Kies je bijvoorbeeld bij btw-regime voor de optie ‘Vrijgesteld van btw volgens artikel 44’, dan verschijnt op je verkoopfacturen geen enkele verwijzing naar btw.