Bestelbon

Wat is een bestelbon? 

Een bestelbon dient als bevestigend document voor een handelstransactie – een verkoop – waarbij de aangekochte producten of de afgesproken dienst niet meteen geleverd worden, maar pas na een wachttijd omdat de goederen bv. op maat gefabriceerd worden.

Bestelbon in de praktijk

Een bestelbon geldt dus als een overeenkomst tussen de koper en verkoper. In principe is een bestelbon dan ook bindend voor beide partijen. Zij moeten de overeenkomst naleven zoals op de bon vermeld: de beschreven producten of de diensten moeten binnen de vermelde termijn tegen de afgesproken prijs verhandeld worden. In principe kan de verkoper de overeengekomen prijs niet aanpassen eenmaal de bestelbon ondertekend is. De koper-klant kan in principe niet zomaar van de aankoop afzien. De bestelbon is daardoor een zekerheid voor de ondernemer, dat de afgesproken verkoop zal doorgaan. In principe, dus er zijn enkele nuances waarover verder meer.

Wat vermeldt een bestelbon?

Een professioneel opgestelde bestelbon beschrijft enkele essentiële afspraken rond een overeenkomst en moet daarom minimaal de volgende zaken vermelden:

  • naam, adres en ondernemingsnummer van de onderneming / naam en adres van de klant
  • een datum en volgnummer van het document
  • een beschrijving die duidelijk maakt om welk product/dienst het gaat (voldoende gedetailleerd)
  • eenheidsprijs, hoeveelheid en totaalprijs
  • het bedrag van het eventueel betaalde voorschot en daaraan gekoppeld het nog te betalen saldo
  • de datum of termijn van levering van product of dienst
  • de handtekeningen van de beide partijen: de onderneming en de klant

Voor verkopers van tweedehandswagens geldt nog de bijzonderheid dat zij aan de bestelbon een formele beschrijving van de wagen en zijn kenmerkende onderdelen moeten toevoegen.

Bestelbon ondertekend = verplicht betalen?

Niet altijd … als een consument een bestelbon heeft ondertekend tijdens bijvoorbeeld een verkoop op afstand, dan heeft die 14 kalenderdagen bedenktijd waarin hij of zij de aankoop zonder kosten kan annuleren. Door dat recht tot herroepen kan de koper de bestelbon nietig verklaren. Dat gebeurt regelmatig bij aankopen via een online webshop, wat niet zou kunnen indien de koper het product in jouw toonzaal zou bekeken en gekocht hebben.  

Ook een ondernemer kan een bestelbon nog annuleren indien er een manifest duidelijke vergissing is. Stel dat de verkoper voor een nieuwe keuken € 700,- noteert in de plaats van de correcte € 7.000,-. Het gaat dan duidelijk om een onopzettelijke tikfout, die niet bindend is, al zal er wel wat onvrede en ongemakkelijk overleg nodig zijn. Wees dus altijd aandachtig bij het vermelden van een prijs op een bestelbon, want indien je € 6.000,- in plaats van € 7.000,- intikt, zou de consument dit wel als correcte prijs kunnen ervaren en de rechter zou dat wel eens kunnen volgen. Er zijn nog andere nuances: een bestelbon kan prijsherzieningen vermelden. Opgepast, die moeten precies zijn, het volstaat dus niet om te zeggen “wij kunnen de prijs herzien wanneer de fabriek andere tarieven zou hanteren”. En dit geldt ook omgekeerd: steeds meer clausules geven consumenten het recht om van een aankoop af te zien bij de lange wachttijden.

Bestelbon in onFact

In onFact maak je eenvoudig een bestelbon die alle nodige informatievelden bevat. Lees hier hoe je dit documenttype kan activeren en gebruiken.