Ondernemingsnummer

Wat is een ondernemingsnummer?

Bij de start van een eenmanszaak of van een vennootschap, krijgt de onderneming een uniek ondernemingsnummer van 10 cijfers in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarmee identificeren derden zoals overheidsinstanties en -administraties elke entiteit met rechtspersoonlijkheid. Het ondernemingsnummer bestaat momenteel nog uit een 0 of een 1, gevolgd door 9 cijfers. Binnenkort start men vanaf het cijfer ‘2’. Voorbeeld: 0123.456.789. Zowel een bedrijf als een zelfstandige hebben een ondernemingsnummer. Elke ondernemer en bedrijf moet dat nummer verplicht op alle officiële handelsdocumenten vermelden.

Ondernemingsnummer aanvragen

Als zelfstandige, eenmanszaak of vennootschap, iedereen moet een ondernemingsnummer bij de KBO aanvragen. Dat gebeurt via een ondernemingsloket zoals Liantis, Xerius, Partena of andere. Dat loket meldt de activiteit aan bij de KBO samen met de vereiste aanvullende informatie zoals de beoogde bedrijfsactiviteiten, het adres, de startdatum e.a. Bovendien gaat het ondernemingsloket na of de zelfstandige of het bedrijf aan de vereiste voorwaarden voor een gegeven activiteit voldoet (soms gelden extra vereisten zoals een attest van vakbekwaamheid).

Een vennootschap moet de oprichtingsakte neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Voor een bv, nv of een cv is dat met de notariële akte, waarvoor de notaris zorgt. Bij een vof of commanditaire vennootschap volstaat een onderhandse akte tussen de oprichters, dus zonder notaris, die door één van de vennoten wordt neergelegd.

Een ondernemingsnummer opzoeken

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) verzamelt en beheert alle basisgegevens van Belgische ondernemingen op één plaats. Veel gegevens zijn publiek toegankelijk: via de publieke zoekmodule. Iedereen kan daar een onderneming opzoeken en de beschikbare gegevens gratis consulteren.

Ondernemingsnummer versus btw-nummer

Wie zaken doet moet ook een btw-nummer hebben voordat hij of zij kan starten (geldt ook voor een vennootschap). Ook dat nummer vraagt een ondernemingsloket op jouw vraag aan. Het Belgische btw-nummer begint met BE en dan volgt hetzelfde nummer als het ondernemingsnummer. De activering van het btw-nummer bij de btw-administratie gebeurt ook door het ondernemingsloket.