BIC

Wat betekent BIC? 

BIC staat voor Business Identifier Code en is een unieke code om wereldwijd financiële instellingen zoals banken te identificeren. Een andere standaard in Europa is het IBAN-formaat. Het dient om de individuele rekeningen van particulieren, banken en overheden bij een financiële instelling uniek te identificeren. Elke financiële rekening van een klant heeft een uniek IBAN-nummer.

Waarvoor wordt een BIC code gebruikt? 

Elk IBAN-bankrekeningnummer bevat informatie waardoor het bij een bankoverschrijving naar een ander IBAN-rekeningnummer niet meer nodig is om aan te geven naar welk land en naar welke bank het bedrag moet gaan. Buiten de IBAN-zone is het echter nog altijd noodzakelijk om de BIC-identificatiecode van de bank die de rekening van de bestemmeling beheert, mee te geven. De BIC bestaat uit acht tot elf tekens en is ook weer uniek per bank.

BIC werd ontwikkeld door de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). SWIFT is verantwoordelijk voor alle wereldwijde financiële transacties en berichten. Om die reden was de BIC-code vroeger gekend als de SWIFT-code.

Hoe ziet een BIC code er uit?

Een BIC is samengesteld uit een reeks cijfers en letters die elk wijzen op een bepaald onderdeel van de bank en zijn gegevens. Zo is de BIC-code van Belfius Bank bijvoorbeeld GKCCBEBB.

Deze letters hebben de volgende betekenis:

Code

Betekenis

GKCC

Bankcode (4 letters)

BE

Landcode (2 letters)

BB

Plaatscode (2 alfanumerieke tekens)

xxx

Filiaal- of afdelingsnummer bank (3 alfanumerieke tekens)

 

Het filiaal- of afdelingsnummer mag worden weggelaten. Als een verwijzing naar een filiaal of afdeling niet aan de orde is, kan dit deel vervangen worden door XXX. In het geval van een betaling aan bv. Deutsche Bank wordt dit dan DEUTDEFFXXX.

Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden illustreren hoe een BIC-code eruit zou kunnen zien.

  • ABN AMRO Bank: ABNANL2A
  • BNP Paribas Fortis: GEBABEBB
  • Deutsche Bank Frankfurt: DEUTDEFFXXX

Waar vind ik een BIC code?

Je vindt een lijst met BIC codes van alle financiële instellingen die actief zijn in België op de website van de Nationale Bank. De specifieke BIC code van jouw bank vind je op haar website.