IBAN

Wat betekent IBAN?

IBAN, wat staat voor International Bank Account Number, is een internationaal afgesproken formaat voor bankrekeningnummers. Het vervangt het vroegere nationale rekeningnummer (xxx-xxxxxxx-xx).

Waarvoor wordt IBAN gebruikt?

IBAN werd in het leven geroepen om internationale transacties in de SEPA-zone te uniformiseren en vlotter te laten verlopen. De samenstelling van IBAN bevat alle noodzakelijke informatie om betalingen van de ene bank naar de andere te laten verlopen. Daardoor is het bij een bankoverschrijving naar een ander IBAN-rekeningnummer naar binnen- of buitenland niet nodig om aan te geven naar welk land of naar welke bank het bedrag moet worden overgeschreven. Het nummer bevat de nodige informatie over het land, de bankafdeling, het  en enkele controlegetallen die de validiteit van het nummer bevestigen. Sinds februari 2014 is IBAN verplicht voor banktransacties in de landen van de eurozone. Voor transacties buiten deze zone wordt vaak ook nog om een BIC code gevraagd.

Hoe ziet een IBAN er uit?

In België bestaat een IBAN uit 16 tekens:

  • 2 letters als landcode (BE)
  • 2 controlecijfers
  • het rekeningnummer

IBAN kan tot 34 karakters bevatten, afhankelijk van land tot land. Voorbeelden:

Land

IBAN voorbeeld

België

BE71 0961 2345 6769

Frankrijk

FR76 3000 6000 0112 3456 7890 189

Duitsland

DE91 1000 0000 0123 4567 89

  
Een IBAN wordt doorgaans uitgedrukt in groepjes van vier karakters, gescheiden door spaties. Wanneer zij digitaal doorgegeven worden, verdwijnen de spaties.

Waar vind ik mijn IBAN?

Jouw IBAN nummer staat op je bankkaart. Heb je nog een kaart met een oud, nationaal rekeningnummer, dan vind je de IBAN cijferreeks op je rekeninguittreksels. Een eenvoudige IBAN omzetter of IBAN converter zet een nationaal rekeningnummer om naar IBAN.