CODA

Wat is een CODA-bestand? 

Het overzicht van de transacties op een bankrekening kan je nog op papier ontvangen, maar dat wordt meer en meer de uitzondering. Om banktransacties vlot te verwerken in bijvoorbeeld een boekhoudprogramma, zijn deze bewegingen in het digitale CODA formaat beschikbaar.

CODA - geCOdeerd DagAfschrift of CODed statement of Account - is een elektronisch bestand met uitgebreide informatie over bankverrichtingen op rekeningen (inkomst/uitgave). Het is een gecodeerde digitale weergave van de papieren rekeninguittreksels en hun bijlagen, maar dan wel met veel meer gedetailleerde informatie.

Het CODA formaat wordt enkel voor Belgische bankrekeningen gebruikt. Sommige banken zetten ook transactie-informatie van rekeningen bij buitenlandse banken om in CODA-bestanden. Contacteer je bank om te weten of zij die dienst aanbiedt. In België is CODA de interbancaire norm voor digitale rekeninguittreksels, opgesteld door Febelfin (de Belgische federatie van de financiële sector). Door deze normering is CODA ook aangepast aan de SEPA-vereisten. Die afkorting staat voor Single Euro Payments Area, een uniforme betaalmethode binnen Europa.

Waarom CODA gebruiken?

Dankzij CODA vervalt het controleren van bankverrichtingen op papieren uittreksels. Door het inlezen van een CODA-bestand in een boekhoudpakket, kent de software ineens alle bewegingen op de rekening met informatie over bedrag, datum, betalende partij etc. Iedere beweging op een bankrekening heeft haar eigen identificatie, zodat ze volautomatisch kan verwerkt worden bijvoorbeeld door haar te koppelen met een aankoop- of een verkoopdocument. Afpunten van betalingen tegen facturen loopt zo volautomatisch!

CODA-bestanden vraag je opvragen bij je bank die de dienst levert tegen betaling. De meeste banken rekenen een servicekost aan om de CODA bestanden te leveren. Deze tarieven variëren van bank tot bank.

CODA in onFact

onFact-partner CodaBox is een intermediaire speler die CODA-bestanden van je rekeningen ophaalt en deze doorstuurt naar onFact. Op die manier kunnen facturen automatisch afgepunt worden in onFact.

Als je zelf CODA-bestanden uit je eigen online bankomgeving hebt gehaald, kan je die ook manueel gaan opladen in onFact. De bestanden worden verwerkt en gematcht met aan-of verkoopdocumenten in onFact.