Gestructureerde mededeling

Wat is een gestructureerde mededeling?

Belgen zijn gewend om bij een overschrijving een gestructureerde mededeling of OGM mee te delen. Dat is de combinatie van drie getallen, respectief drie, vier en vijf cijfers lang telkens gescheiden door een schuine streep. Als aanloop en afsluiter dienen telkens drie plus-tekens, voorbeeld: +++123/4567/89012+++

De OGM is eigen aan het Belgische betaalverkeer. Ze wordt gebruikt om overschrijvingen automatisch met computerprogramma’s te kunnen verwerken. Het softwaresysteem van de ontvanger weet op basis van de gestructureerde mededeling meteen welke factuur of andere schuld betaald wordt.

De OGM wordt ofwel willekeuring bepaald door een programma, of min of meer op jouw maat. De eerste tien cijfers van een OGM verwijzen bijvoorbeeld naar een klantennummer of een factuurnummer. De laatste twee cijfers vormen het controlegetal dat verkregen wordt door van de voorgaande tien cijfers de rest te berekenen via een bijzondere berekening (de zogenaamde modulo 97). Aan het begin en einde van de cijferreeks worden steeds drie plussen (+++) of sterretjes (***) geplaatst. Daarmee ziet de computerlogica waar de OGM begint en waar zij eindigt.

Als het berekende controlegetal niet overeenstemt met de 10 eerste cijfers, wordt de betaling geweigerd. Dat verhindert fouten zouden bij het manueel invoeren van betalingsopdrachten.

Het controlegetalalgoritme en het aantal cijfers zijn gelijk aan het klassieke Belgische twaalfcijferige bankrekeningnummer dat in 2011 vervangen werd door IBAN.

Gestructureerde mededeling voor het betalen van btw

De gestructureerde mededeling wordt ook gebruikt voor het betalen van btw aan de btw-administratie, of om voorafbetalingen uit te voeren. Die OGM wordt gegenereerd op basis van het ondernemingsnummer. Op die manier kan de FOD Financiën de ontvangen betalingen automatisch verwerken en aan het juiste bedrijf of zelfstandige koppelen.  

Online vind je een handige tool die een gestructureerde mededeling voor btw kan produceren op basis van jouw ondernemingsnummer.

Een gestructureerde mededeling op je eigen facturen plaatsen

De standaard betaaluitnodiging op verkoopfacturen die je aanmaakt in onFact, verwijst naar het factuurnummer als betaalreferentie. Het is echter heel eenvoudig om naast, of als vervanging van dit factuurnummer, een OGM op je facturen te vermelden. Deze wordt automatisch door onFact gegenereerd en ook gebruikt in het afpunten van de betalingen. Lees hier hoe je een OGM op je facturen kan plaatsen.