Intracommunautaire levering

Intracommunautaire levering

Intracommunautaire levering van goederen betekent het verkopen van goederen door een Belgische btw-plichtige verkoper aan een btw-plichtige koper (B2B) in een andere EU-lidstaat. Er is een combinatie van voorwaarden: enerzijds moet de afnemer in zijn of haar land een geldig btw-nummer hebben, anderzijds moet het goed ook effectief verstuurd worden (de leverancier moet dat kunnen bewijzen). Als beide voorwaarden vervuld zijn, kan de intracommunautaire levering vrijgesteld zijn van btw. De factuur vermeldt dan ‘btw verlegd’.

Voorwaarde 1: geldigheid btw-nummer koper

De koper moet dus zelf over een geldig btw-nummer beschikken en jij als leverancier moet die geldigheid controleren. Btw-nummers uit een andere EU-lidstaat kan je eenvoudig controleren via de Europese VIES-database vanuit onFact. Dat kan met één klik, waarbij onFact zal aangeven of het opgegeven btw-nummer al dan niet geschikt is voor intracommunautaire handel. Voer deze controle zeker uit want (a) deze transactie mét btw-nummer moet in jouw intracommunautaire intracommunautaire listing worden vermeld en (b) wie onterecht geen btw aanrekent, zal die zelf moeten betalen.

Voorwaarde 2: verzending naar andere EU-lidstaat

De verkoper moet aantonen dat de goederen effectief het grondgebied verlaten hebben en dus aan het buitenland geleverd zijn. Dat kan op verschillende manieren;

  • Met transportdocumenten zoals vervoersbewijs, ondertekende verzend- of afleverinformatie, verzekeringskost, een factuur van het vervoer en/of een ondertekende ophaalbon
  • Met een door de koper ondertekend bestemmingsdocument

Ga hier niet licht over. Als de btw-administratie van oordeel is dat je als verkoper ten onrechte de btw-vrijstelling hebt toegepast, zal jij als verkoper de verschuldigde Belgische btw moeten ophoesten, verhoogd met interesten en een boete.