Intracommunautaire listing

Intracommunautaire listing

Elke btw-belastingplichtige moet jaarlijks een klantenlisting opstellen. Die meldt aan de overheid voor dat jaar de verkoopbedragen zonder btw van de transacties per klant-btw-plichtige (excl. btw).

Wie als belastingplichtige intracommunautaire leveringen van goederen of diensten verricht, moet bijkomend een Intracommunautaire listing indienen. Die vermeldt alle handelingen (verkopen) aan klanten met een geldig btw-nummer in andere landen van de EU. Per klant geeft die lijst:

  • het btw-identificatienummer (gecontroleerd via VIES)
  • het bedrag van de uitgevoerde handelingen
  • de code van de categorie van de activiteit: deze codes zijn gekend door je boekhouder en worden toegepast op basis van de info van de ondernemer

Het indienen van een intracommunautaire listing gebeurt zoals een klantenlisting via het online portaal Intervat, maandelijks of per kwartaal naargelang de periode van je btw-aangiftes.

Intrastat aangifte

Bedrijven die voor meer dan € 1.500.000,- binnen de EU verkopen en meer dan € 1.000.000,- vanuit andere EU landen aankopen, moeten bovenop de intracommunautaire listing ook een Intrastat-aangifte indienen. Daarmee verzamelt de Nationale Bank van België statistische gegevens over het goederenverkeer van België met de EU-lidstaten. Alle btw-plichtigen binnen de EU moeten dergelijke aangiftes. Voor Belgische bedrijven en ondernemers is de online toepassing OneGate van de Nationale Bank is het enige kanaal voor Intrastat-aangiftes.