Klantenlisting

Wat is een klantenlisting? 

Elke btw-belastingplichtige moet jaarlijks een klantenlisting opstellen die aan de overheid voor dat jaar de verkoopbedragen van transacties aan andere btw-plichtigen meldt (excl. btw). De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van de klanten aan wie jouw bedrijf tijdens het verlopen kalenderjaar goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt. Deze klantenlisting moet voor 31 maart van het jaar dat volgt op het kalenderjaar ingestuurd worden. De op te nemen gegevens zijn:

  • het btw-nummer van iedere klant
  • het omzetcijfer gedurende het kalenderjaar voor deze klant. De lijst vermeldt enkel de klanten die meer dan € 250,- exclusief btw hebben gegenereerd.

In de klantenlisting komen alleen de Belgisch btw-nummers, niet de buitenlandse klanten tenzij degenen die ook een Belgisch btw-nummer gebruiken en ook weer meer dan € 250,- hebben afgenomen.

De klantenlisting indienen kan gemakkelijk online, via Intervat, wat je zelf kan of via de boekhouder. Waren er in het vorige kalenderjaar geen verkopen die op de klantenlisting moeten vermeld worden maar je bent wel btw-plichtig, dan kruis je in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar – maandelijks of driemaandelijks - in de Intervat toepassing het betrokken vak aan. In dat geval moet je geen klantenlisting indienen.

Nihil-listing

Zelfs een zogenaamde nihil-lijst moet neergelegd worden. Dat is een lijst met de vermelding ‘nihil’ dus zonder verdere gegevens, die je neerlegt:

  • wanneer geen enkele klant aan wie gefactureerd werd een Belgisch btw-nummer heeft, bijvoorbeeld de verkoop was enkel aan particulieren
  • wanneer geen enkele klant met een btw-nummer meer dan € 250,- heeft afgenomen.

In dat geval vermeldt de aangifte telkens het bedrag ‘0’, zowel bij totale omzet als bij totale btw.

Negatieve klantenlisting

Het is mogelijk dat de slotsom van de verkopen bijvoorbeeld door het uitreiken van creditnota’s uitkomt bij een negatief eindbedrag op de listing. Dat wordt dan met een minteken voor het listingbedrag aangegeven.

Uitzonderingen

  • Voer je als onderneming enkel handelingen uit die vrijgesteld zijn van btw door artikel 44 van het btw-wetboek en die geen recht geven op aftrek van de btw? Dan moet je geen klantenlisting indienen. Ben je echter gemengd of gedeeltelijk belastingplichtig, dan moet je wel een klantenlisting indienen, maar de door artikel 44 vrijgestelde handelingen niet in opnemen
  • Werk je onder de kleine ondernemingsregeling én je hebt een nihil-klantenlisting, dan moet je niet langer een klantenlisting indienen.