Boekhouden

Wat is boekhouden?

Als zelfstandige is een goede boekhouding onontbeerlijk. Zij is een cruciaal instrument om doorlopend een goed beeld te krijgen en te houden van de situatie van jouw activiteit en/of bedrijf. Dat is essentieel om als ondernemer tijdig de gepaste beslissingen te nemen.

Een correcte boekhouding voeren is trouwens ook een wettelijke verplichting. Je boekhouding moet voldoende informatie verstrekken over alle inkomsten en uitgaven van je zelfstandige activiteit of van de onderneming. De boekhouding wordt gevoerd op basis van bewijsstukken die de bewegingen – in en uit en verschuivingen intern – moeten staven (facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, …). De bewegingen worden weergegeven op boekhoudrekeningen of grootboekrekeningen, zoals de kostenrekening (nummer 60000) of de omzetrekening met inkomsten (de 70000 rekening).

Het boekhouden kan volgens twee systemen: de enkelvoudige boekhouding of kas-boekhouding en dubbel boekhouden. Volgens de principes van het goed bestuur is dubbel boekhouden de norm. De kasboekhouding is eenvoudiger, maar ook merkelijk minder precies én met meer kans op fouten.

Bij dubbel boekhouden gebeurt de registratie van een transactie altijd op twee rekeningen. Bij een aankoop zal de voorraadrekening stijgen met de waarde van de aangekochte goederen, terwijl de bankrekening zal dalen met dat bedrag. De ene beweging staat exact tegenover de andere, wat meteen garandeert dat de boekhouder kan nagaan of geen vergissingen gemaakt worden. De enkelvoudige- of de kas-boekhouding hanteert per transactie slechts één beweging. Er is dus geen enkele manier om een fout geschreven bedrag te detecteren.

Jaarrekening

Bij het ondernemen komen jij en je bedrijf in contact met een heleboel instanties en personen. Om de situatie van een bestaande of mogelijke zakenpartner in te schatten, is de balans van goudwaarde. De balans of jaarrekening geeft niet alleen de situatie met het resultaat van elk boekjaar, maar bevat ook (verplichte) informatie over de bestuurders, locatie en aantal vestigingen, investeringen en heel wat meer. Zo is het overslaan van een verplichte jaarlijkse publicatie al een waarschuwing voor iemand die met dat bedrijf zakendoet of wil gaan doen. Balansen staan gratis ter beschikking op de site van de Nationale Bank van België (NBB – Balanscentrale).

Nadeel: zelfstandigen moeten geen balans neerleggen, enkel ondernemingen. Zelfs als zelfstandige voer je echter best een dubbele boekhouding en stel je jaarlijks een (interne) balans op. Die moet je niet publiceren, maar banken en grote leveranciers bied je op die manier vertrouwen.

Samenwerken met je boekhouder in onFact

In onFact kan je je boekhouder gratis toegang geven tot je account. Via de diverse rechtstreekse koppelingen met boekhoudpakketten kan je moeiteloos aan- en verkoopdocumenten vanuit onFact naar een boekhoudpakket versturen. Op die manier kan je accountant er meteen mee aan de slag voor verwerking.