Enkelvoudig boekhouden

Wat is enkelvoudig boekhouden?

Als zelfstandige is je boekhouding een cruciaal instrument om doorlopend een goed beeld te krijgen en te houden van de situatie van jouw activiteit en/of bedrijf. Het is bovendien ook wettelijk verplicht om een correcte boekhouding te voeren, zodat je voldoende informatie kan verstrekken over alle inkomsten en uitgaven van je zelfstandige activiteit of van de onderneming. Bewijsstukken staven de bewegingen – in en uit en verschuivingen intern – denk daarbij aan facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, … De bewegingen worden weergegeven op boekhoudrekeningen of grootboekrekeningen. Het boekhouden kan volgens twee systemen: de enkelvoudige- of kas-boekhouding en dubbel boekhouden.

Enkelvoudig boekhouden

De enkelvoudige- of de kas-boekhouding hanteert per transactie slechts één beweging. Er is dus geen enkele manier om een fout geschreven bedrag te detecteren (wat wel bij dubbel boekhouden kan, bv. als de btw verkeerdelijk op € 20,- geregistreerd werd, ‘ontbreekt’ € 1,- aan de debetzijde).

De kasboekhouding werkt met een beperkt aantal dagboeken:

  • een financieel dagboek met een onderdeel kasboek (alle transacties in contanten) en een bankboek (alle uitgaven en ontvangsten op de bankrekening)
  • een aankoopdagboek met de facturen en creditnota's van de leveranciers
  • een verkoopdagboek met de facturen en creditnota's aan de klanten
  • een inventarisboek, dat de goederen in voorraad bijhoudt, zeker in aantallen, op regelmatige tijdstippen met een waardering.

Alleen eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF’s) en gewone commanditaire vennootschappen (Comm.V’s) met een jaaromzet lager dan € 500.000,- mogen een enkelvoudige boekhouding voeren. Stijgt de jaaromzet boven dat grensbedrag, dan stap je verplicht over naar dubbel boekhouden.