Intracommunautaire dienst

Intracommunautaire dienst

Er is sprake van een intracommunautaire dienst(verlening) als de leverancier van de prestatie en de klant-ontvanger van de dienst elk in een ander land van de EU gevestigd zijn. De plaats van de vestiging van de afnemer van de dienst dient als criterium om te bepalen waar (en of) de btw verschuldigd is. De levering van een dienst tussen btw-plichtigen (B2B) verschilt trouwens van de levering aan niet-btw-belastingplichtige particulieren (B2C).

Intracommunautaire dienst B2B

Op een factuur tussen btw-belastingplichtigen, elk gevestigd in een ander land van de EU, zal geen btw aangerekend worden. De ontvanger van de dienst moet de btw via zijn aangifte voldoen. De dienstverlener vermeldt op de factuur ‘btw verlegd’. 

Essentiële voorwaarde: de klant die de dienst ontvangt moet in zijn thuisland over een geldig btw-nummer beschikken. De controle op de geldigheid ligt bij de verkoper-leverancier, dus bij jou. Btw-nummers uit een andere lidstaat zijn eenvoudig te controleren via de Europese VIES-database die in onFact geïntegreerd is. Zo kan je met één klik nagaan of het opgegeven btw-nummer wel geldig is voor intracommunautaire handel. Het is belangrijk om dit vooraf na te kijken want intracommunautaire diensten moeten in jouw intracommunautaire listing terechtkomen mét het btw-nummer van de klant-afnemer. Opgepast, heb jij als leverancier onterecht geen btw aangerekend aan de buitenlandse klant, bijvoorbeeld omdat het btw nummer verkeerd is of omdat je niet kan bewijzen dat de goederen het land verlaten hebben, dan zal jij de onterecht niet aangerekende btw moeten betalen.

Deze diensten komen in een aparte rubriek van je periodieke btw-opgave (intracommunautiare prestaties). Overleg best met je boekhouder over de intracommunautaire transacties die jij of je bedrijf uitvoert, want verkeerd de btw-regels toepassen betekent dat jij onterecht niet aangerekende btw moet ophoesten - met een stevig risico op boetes.

Intracommunautaire dienst B2C

Lever je een dienst aan niet-belastingplichtigen (particulieren), dan moet jij als dienstverlener altijd aan de klant in de andere EU-lidstaat btw aanrekenen. Een groot verschil met de intracommunautaire levering van goederen aan niet-btw-plichtigen: daarop geldt vrijstelling van btw omdat die belasting door de klant in zijn of haar land moet betaald worden.

Natuurlijk bestaan er ook op deze btw-regel uitzonderingen, die onder andere betrekking hebben op onroerend goed. Overleg ook hier met je boekhouder over de intracommunautaire transacties: verkeerd de btw-regels toepassen betekent een stevig risico op boetes.