Mercurius

Wat is Mercurius? 

Mercurius is de naam van het e-facturatieplatform van de Belgische overheidsdiensten. Op dit platform kunnen verschillende overheden en overheidsdiensten e-facturen ontvangen.

Hoe verzend je een factuur naar Mercurius?

Als je in onFact een factuur aanmaakt, wordt deze automatisch ook omgezet naar UBL-formaat (e-factuur). Via PEPPOL kan je vanuit onFact meteen je UBL-factuur naar een overheid verzenden, die dan ontvangen wordt via Mercurius. Daarvoor moet je het ondernemingsnummer kennen van de overheidsdienst die je wil bereiken en het PO-nummer of de orderreferentie die je op de factuur moet plaatsen.

Ondernemers die nog niet werken met facturatiesoftware die e-facturatie mogelijk maakt, kunnen rechtstreeks aanmelden op het Mercurius-platform om manueel hun factuur in te voeren en ze om te zetten in een e-factuur.

Mercurius werd opgericht om een gestandaardiseerde uitwisseling (ontvangen en verzenden) te bereiken van e-facturen tussen bedrijven en overheden (B2G). In België is bij het factureren aan Vlaamse overheidsinstanties PEPPOL of Mercurius al sinds 2017 de norm.