MT940

Wat is een MT940 bestand?

Een overzicht van de transacties op een bankrekening kan je nog op papier ontvangen, maar dit wordt meer en meer de uitzondering. Om deze inkomsten en uitgaven vlot te kunnen verwerken in bijvoorbeeld een boekhoudprogramma, kan de informatie in de vorm van een zogenaamd MT940-bestand geleverd worden. Dat laat digitaal dus gemakkelijk en snel verwerken toe.

Een MT940-bestand bevat elektronische bankgegevens met uitgebreide informatie over de in- en uit-verrichtingen op één of meerdere bankrekeningen. Het is een bestandsformaat bedoeld om financiële transacties te exporteren, in feite degecodeerde digitale weergave van de papieren rekeninguittreksels en hun bijlagen - zij het met heel wat meer gedetailleerde informatie.

In die zin is het vergelijkbaar met een CODA-bestand, maar dat dient enkel voor Belgische bankrekeningen. MT940 gaat ruimer en is daardoor breder geaccepteerd. Meestal geven banken de klanten de mogelijkheid om in de online bankomgeving de transacties als MT940-bestand te exporteren. Hoe dat gebeurt, varieert van bank tot bank.

Als de boekhouder een MT940-bestand in zijn boekhoudpakket inleest, belanden in één beweging alle verrichtingen van de bankrekening waar het hoort, mét de aanvullende verklarende informatie. Elke verrichting draagt een eigen identificatie overgenomen uit het MT940-bestand.

MT940-bestanden opladen in onFact

Wie in onFact geen gebruik maakt van een automatische bankkoppeling, kan via MT940-bestanden toch de bankinformatie voor verdere verwerking handmatig opladen. onFact leest de verschillende transacties uit en plaatst ze in een lijst, waarmee verkoopfacturen of aankopen kunnen gekoppeld en afgepunt worden.