One Stop Shop (OSS)

Wat betekent OSS (One Stop shop)? 

Als je bij het ondernemen goederen verkoopt aan particuliere klanten binnen de Europese Unie, dan reken je doorgaans btw aan. Met de OSS-regeling kan je je als ondernemer registreren voor het éénloketsysteem (OSS) en kan je via één btw-aangifte in je eigen land de btw aangeven én de btw betalen die je daardoor in andere lidstaten verschuldigd bent. Via OSS kunnen ondernemers nu het totale verschuldigde bedrag voor alle EU-landen in één keer aan de belastingdienst voldoen in het land waar de onderneming is gevestigd.

Aangifte indienen via Intervat

Concreet: als ondernemer doe je de OSS-aangifte bij de Belgische belastingautoriteiten en draag je aan de Belgische belastingdienst de buitenlandse btw af. De belastingdiensten uit de verschillende EU-landen zorgen er vervolgens onderling voor dat de ontvangen btw bij de juiste EU-lidstaat terecht komt. Dergelijke aangifte gebeurt éénmaal per kwartaal, via Intervat. Dat systeem zorgt er vervolgens voor dat je betaling doorgespeeld wordt aan de belastingdienst van het land waar je aan leverde: gedaan dus met een lokale btw-aangifte per EU-land. 

Is OSS voor jou van toepassing? 

Als je je niet enkel richt tot particuliere klanten maar ook tot andere ondernemingen, kan je dit best even in detail met je boekhouder doornemen. OSS kent immers verschillende regelingen. Landen die bij de EU horen kunnen gebruik maken van de Union regeling; landen die er niet bijhoren (zoals het Verenigd Koninkrijk) dienen gebruik te maken van de non-Union regeling. Dan heb je ook nog een derde regeling: de Import One Stop Shop (IOSS) voor goederen die je van buiten de EU de Unie binnenbrengt en verkoopt. 

Binnen de regeling wordt er dan ook nog rekening gehouden met drempelbedragen en welk type diensten/verkopen je realiseert. Net zoals elk ander btw-stelsel bestaan er ook hier een reeks uitzonderingen. 

Omgaan met OSS in onFact

STAP 1: Voordat je de btw berekent, moet je bepalen of je klant een bedrijf is of een particulier. Dit is een belangrijke stap omdat hiermee wordt bepaald of je überhaupt btw moet aanrekenen. Als je een Europees bedrijf bent en aan een bedrijf in een ander EU-land verkoopt, hoef je vaak geen btw in rekening te brengen (B2B-verkoop). In onFact kan je makkelijk het Europese btw-nummer van je klant controleren. Via de knop ‘Valideren’ wordt de Europese VIES-database gecontroleerd, die nagaat of het btw-nummer van je klant gevalideerd is voor intracommunautaire leveringen of diensten

STAP 2: Het land (van de klant) waaraan je je goederen verkoopt, bepaalt de hoogte van de btw - dit zijn dus niet standaard de Belgische percentages. In onFact kan je eenvoudig bijkomende btw-percentages aanmaken, naast de tarieven die binnen de Belgische wetgeving gehanteerd worden en reeds in het programma beschikbaar zijn. Eens aangemaakt, kan je ook deze nieuwe btw-tarieven per product/dienstlijn selecteren. 

STAP 3: Vanuit onFact kan je de verkoopfacturen naar heel wat boekhoudprogramma’s doorsturen. Dit verloopt via een UBL-versie van het aangemaakte document. Om hierin de juiste btw-code mee te sturen voor verwerking, moet je kiezen in het menu van ‘btw-uitzonderingen’. In deze lijst werd een extra btw-uitzondering toegevoegd "One Stop Shop" voor dit type van facturen. Het exacte btw-tarief moet je zelf aanduiden - zie punt hierboven.